U bent hier

Column Rob Dijkstra, Slagkracht met HIS

Rob Dijkstra- 5 juli, 2017

De ontwikkelingen in ICT gaan razendsnel en de verwachtingen over gewenste functionaliteiten nog veel sneller.

We willen een actueel medicatieoverzicht, gegevens uitwisselen met onze patiënt, met andere zorgverleners en met de huisartsenpost. Daarnaast is het mooi als ons HIS ons meer kan helpen bij het genereren van relevante medische informatie die ik tijdens mijn spreekuur kan gebruiken. Of achteraf, bij het maken van rapportage voor mijn jaarverslag, of bij het leergesprek met de aios.

Het aantal mensen dat is aangesloten op mijn HIS groeit gestaag. En het werkt best aardig. Zo krijg ik af en toe een e-consult, bestellen mensen rechtstreeks hun herhaalmedicatie of maken ze zelf een afspraak in mijn agenda. De meeste mensen bellen nog wel met de receptenlijn en soms komt er een ander gezinslid uit de wachtkamer dan verwacht, omdat de patiënt met portal op eigen naam een afspraak voor een gezinslid heeft gemaakt. Samen met vele partijen zijn we actief in Medmij, waarvan de Patiëntenfederatie Nederland de leiding heeft. Via een afsprakenstelsel bepalen we welke informatie vanuit het HIS waardevol is om te delen in de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt. 

Een paar cruciale factoren kunnen die verdere uitwerking versnellen. Huisartsen betalen jaarlijks fors voor hun HIS en indirect voor de verschillende keteninformatiesystemen. Als we ons beperken tot twee of drie goeie HIS’en in plaats van acht, dan is er per HIS veel meer budget om te innoveren. Daarnaast vind ik dat aansluiting met de PGO niet een zorgtoepassing is die alleen op conto van de huisarts komt; het is een maatschappelijk gewenste ontwikkeling waarvoor de maatschappij dan ook financieel verantwoordelijk is. Twee aspecten die de slagkracht kunnen vergroten.

Rob Dijkstra