U bent hier

Column Rob Dijkstra, Persoonlijke gezondheidsomgeving

Rob Dijkstra- 1 november, 2018

De persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), een app of website waarmee de patiënt gezondheidsgegegevens kan verzamelen en gebruiken, staat ter discussie: lage verwachtingen, hoge kosten, tegenvallend gebruik, en onwaarschijnlijke verwachtingen van kostenbesparing.

Zorgverleners zouden niet veel verwachten van de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De ontwikkeling kost veel geld. In het buitenland valt het gebruik tegen. En er zijn onwaarschijnlijke verwachtingen van kostenbesparingen beschreven. Toch zou de PGO helpen bij handiger zorg leveren: je kunt relevante informatie verzamelen voor het consult en voor zorg daarna, en patiënten meer regie geven over hun eigen gezondheid.

Je hoeft niet tijdens het consult de door de patiënt verzamelde gegevens uit te vragen en te bekijken: de patiënt levert ze vooraf via de PGO aan: bloeddruk, bloedsuikermetingen, gewicht, rookgedrag, mate van bewegen, voeding en CCQ. Dit bespaart ons niet alleen tijd, maar betrekt de patiënt ook meer bij de zorg. Verdieping, uitleg, voorlichting en persoonlijk contact geef je uiteraard tijdens het consult. Uitleg en Thuisarts.nl-links stuur je naar de PGO, zodat de patiënt deze rustig kan nalezen. De PGO zal de zorg misschien niet goedkoper maken. Eerst zal die waarschijnlijk meer gezondheidsvragen gaan opleveren, maar ook een ander soort vragen, door een beter geïnformeerde patiënt.

We willen meer tijd voor een goed gesprek met de patiënt. Enerzijds door meer tijd per consult – en dat is hard nodig. Maar we kunnen ook de tijd anders besteden. Heb je de benodigde gegevens waar mogelijk voorafgaand aan het consult verzameld dan blijft tijdens het consult meer tijd over voor aanvullende vragen, onderzoek, en het gesprek over de conclusies en de betekenis daarvan voor de patiënt en de behandeling. De PGO kan zorgen voor beter bestede tijd van huisarts en patiënt, maar vooral de rol van de patiënt veranderen. Ik ben ervoor.

Rob Dijkstra
Bestuursvoorzitter NHG