U bent hier

Column Rob Dijkstra, Ik ga je zien Doc

Rob Dijkstra- 3 oktober, 2018

Dat zei een oudere patiënt tegen me bij het afscheid na een persoonlijk gesprek, een voorschot nemend op onze volgende afspraak.

Het is een voorrecht dat patiënten mij hun persoonlijke leven toevertrouwen en dat ik duwtjes in de goede richting mag geven. Persoonsgerichte zorg is een kernwaarde van de huisartsenzorg.

Die gaat ook op voor het contact tussen huisartsen onderling. Door de jaren heen is het NHG een van-voor-doorvereniging gebleven, met werkgroepen van huisartsen voor richtlijnen, expertgroepen van kaderhuisartsen en een verenigingsraad waarin huisartsen het NHG direct adviseren. Wilt u op een andere manier meedenken, laat het me gerust weten. 

Ook nu we de kernwaarden en kerntaken van de huisarts herijken, is de bijdrage van u als huisarts essentieel. Velen van u hebben de afgelopen maand al meegedacht. De komende maand kunt u via een enquête uw mening geven over de uitkomsten van de denksessies. Het zal leiden tot een herijkte toekomstvisie die niet alleen de toegevoegde waarde van huisartsen vertolkt, maar ook past bij wat de maatschappij de komende jaren nodig heeft. 

Het NHG werkt actief aan contact met de leden. We werken aan snel beschikbare, actuele informatie voor in uw spreekuur en aan een drempelloze, gerichte vraagbaak voor de leden. Ook het NHG zelf zal in de presentatie persoonsgerichter worden en dus meer rekening houden met de diversiteit van jong en oud, meer of minder digitaal ingesteld, met meer of minder behoefte aan informatie. U zult het NHG vaker in het land zien. Als eerste op het NHG-Congres. Ik ga je zien, Doc: op 9 november in Den Haag.

Rob Dijkstra
Bestuursvoorzitter