U bent hier

Column Rob Dijkstra, De patiënt als Thuisarts

Rob Dijkstra- 29 april, 2015

Voordat ze naar het spreekuur komen zijn onze patiënten steeds actiever. Het aantal van hen dat al naar informatie op Thuisarts.nl heeft gezocht neemt gestaag toe en dat is een heel goede zaak! Immers, met een al goed geïnformeerde patiënt kun je een beter gesprek voeren, bijvoorbeeld over de te maken keuzes. ‘Ben je al met je griepklachten naar de dokter geweest?’ ‘Nee, met griep ben ik mijn eigen Thuisarts.’

Ook zelfmanagement en zelfzorg zijn tegenwoordig ‘hot’. Logisch eigenlijk, denk maar eens aan een diabetespatiënt die het grootste deel van zijn behandeling zelf moet uitvoeren. Daarmee vergeleken zijn bezoekjes aan de huisartsenpraktijk kleine voorvallen in een leven van zelfmanagement waarin leefstijl centraal staat.

Sommige mensen denken dat zelfmanagement de gezondheidszorg niet alleen beter maar ook goedkoper zal maken en zij dringen aan op een snelle implementatie van de tools daarvoor. Zelf verwacht ik niet dat er veel kostenbesparing zal zijn, maar ik denk wel dat de kwaliteit van zorg kan verbeteren als we de patiënt digitaal ondersteunen, zoals in het project Zelfzorg Ondersteund! gebeurt. Patiënten krijgen daarmee de mogelijkheid meer controle te houden over hun aandoening.
‘Gij zult aan zelfmanagement doen’ impliceert echter een paradox die ons waarschuwt voorzichtig te zijn met het opdringen ervan. Het is goed als huisarts en praktijkondersteuner afstemmen hoe zelfmanagement met de patiënt bespreekbaar te maken en de taken onderling verdelen op basis van hun beider kennis en vaardigheden.

Op 19 mei is het Wereldhuisartsendag. Wat mij betreft staat die dag in het teken van de 9.000 huisartsen die met een optimale informatievoorziening 17 miljoen Nederlanders in staat stellen om een goede Thuisarts te zijn.

Dr Rob Dijkstra, huisarts,
bestuursvoorzitter NHG