U bent hier

Columns

Column Rob Dijkstra, Kernwaarden

Rob Dijkstra- 6 februari, 2018

Een collega vertelt dat zijn maten niet meer voor spoedgevallen voor hem willen waarnemen na een nachtdienst. Daarvoor moet hij maar een waarnemer inhuren. Sommige kaderhuisartsen zien patiënten van collega’s, met specifieke problemen. Vanwege de grote parttimefactor kan niet iedereen beloven dat elke patiënt maximaal twee huisartsen ziet. Het zijn drie voorbeelden die duidelijk maken dat in de praktijk onze kernwaarden van continue en persoonsgerichte generalistische zorg onder druk staan.

Column Rob Dijkstra, Rookvrije start

Rob Dijkstra- 9 januari, 2018

De kruitdamp van het vuurwerk is nog niet opgetrokken of de goede voornemens vliegen ons alweer om de oren. Onze patiënten willen meer bewegen en afvallen. Voor de rokers komt stoppen met roken daar nog bij. Een strakke begeleiding van de huisarts helpt.

Column Rob Dijkstra, Digitaal verbinden

Rob Dijkstra- 1 december, 2017

Onlangs verscheen KNMG-handreiking over patiënten die gesprekken opnemen: opnemen is prima, maar graag na overleg en alleen voor privédoeleinden. Ik laat de patiënt ook wel eens een filmpje maken als ik een oefening voordoe. Bekend is dat patiënten slechts een deel van de adviezen onthouden, dus opnemen is een prima idee, net als patiënten toegang geven tot hun medische dossier.

Column Rob Dijkstra, Wijkgerichte zorg

Rob Dijkstra- 30 oktober, 2017

Zorg in de buurt als het kan en ver weg als het moet. Dit hebben we gesteld in onze toekomstvisie. Met die opmerking doelden we vooral op de verdeling tussen eerste- en tweedelijnszorg, maar hij gaat ook op voor de zorg die we aan patiënten in de wijk geven.

Column Rob Dijkstra, Bij kennis komen

Rob Dijkstra- 2 oktober, 2017

De tandartsassistente op de lagere school die met tandenborstel van wel een halve meter liet zien hoe je je tanden moet poetsen, zal ik nooit vergeten.

Column Rob Dijkstra, Individualisering

Rob Dijkstra- 5 september, 2017

De opmerking ‘Als ik ziek ben, heb ik nooit koorts’ heeft u vast wel eens gehoord, of ‘Paracetamol helpt bij mij niet’. Eerlijk gezegd schud ik bij zulke uitspraken in gedachten vaak meewarig mijn hoofd. Een van mijn patiënten had een DNA-medicatiepaspoort aangevraagd. Het Erasmus MC biedt dit aan. Deze man reageert erg snel met bijwerkingen op allerlei medicatie waarbij het voor mij niet duidelijk is in welke mate dit met zijn zeldzame nieraandoening te maken heeft. Ik vraag me alleen af welke waarde ik aan zo’n paspoort moet hechten. Toch heb ik de neiging om met de adviezen mee te gaan.

Column Rob Dijkstra, Context en nabijheid

Rob Dijkstra- 4 augustus, 2017

Soms moet je afstand nemen om dichterbij te komen.

Column Rob Dijkstra, Slagkracht met HIS

Rob Dijkstra- 5 juli, 2017

De ontwikkelingen in ICT gaan razendsnel en de verwachtingen over gewenste functionaliteiten nog veel sneller.

Column Rob Dijkstra, Delegeren is organiseren

Rob Dijkstra- 31 mei, 2017

We hebben er gemak van dat een aantal van onze taken door een doktersassistente, praktijkondersteuner of triagist wordt verricht. Denk aan het maken van uitstrijkjes, het controleren van een diabetespatiënt of het inschatten van de urgentie van een hulpvraag.

Column Rob Dijkstra, Overdiagnostiek

Rob Dijkstra- 1 mei, 2017

Een paniekerig telefoontje tijdens de avonddienst van een patiënt die met de bloeddrukmeter van de buurvrouw een hoge bloeddruk heeft gemeten. Het zal u in een of andere vorm bekend voorkomen. Omdat er steeds meer onderzoek mogelijk en beschikbaar is, neemt de kans op overdiagnostiek toe. Hierbij gaat het om diagnose van een aandoening, die zonder screening niet boven tafel zou zijn gekomen.