U bent hier

Columns

Column Rob Dijkstra, Individualisering

Rob Dijkstra- 5 september, 2017

De opmerking ‘Als ik ziek ben, heb ik nooit koorts’ heeft u vast wel eens gehoord, of ‘Paracetamol helpt bij mij niet’. Eerlijk gezegd schud ik bij zulke uitspraken in gedachten vaak meewarig mijn hoofd. Een van mijn patiënten had een DNA-medicatiepaspoort aangevraagd. Het Erasmus MC biedt dit aan. Deze man reageert erg snel met bijwerkingen op allerlei medicatie waarbij het voor mij niet duidelijk is in welke mate dit met zijn zeldzame nieraandoening te maken heeft. Ik vraag me alleen af welke waarde ik aan zo’n paspoort moet hechten. Toch heb ik de neiging om met de adviezen mee te gaan.

Column Rob Dijkstra, Context en nabijheid

Rob Dijkstra- 4 augustus, 2017

Soms moet je afstand nemen om dichterbij te komen.

Column Rob Dijkstra, Slagkracht met HIS

Rob Dijkstra- 5 juli, 2017

De ontwikkelingen in ICT gaan razendsnel en de verwachtingen over gewenste functionaliteiten nog veel sneller.

Column Rob Dijkstra, Delegeren is organiseren

Rob Dijkstra- 31 mei, 2017

We hebben er gemak van dat een aantal van onze taken door een doktersassistente, praktijkondersteuner of triagist wordt verricht. Denk aan het maken van uitstrijkjes, het controleren van een diabetespatiënt of het inschatten van de urgentie van een hulpvraag.

Column Rob Dijkstra, Overdiagnostiek

Rob Dijkstra- 1 mei, 2017

Een paniekerig telefoontje tijdens de avonddienst van een patiënt die met de bloeddrukmeter van de buurvrouw een hoge bloeddruk heeft gemeten. Het zal u in een of andere vorm bekend voorkomen. Omdat er steeds meer onderzoek mogelijk en beschikbaar is, neemt de kans op overdiagnostiek toe. Hierbij gaat het om diagnose van een aandoening, die zonder screening niet boven tafel zou zijn gekomen.

Column Rob Dijkstra, Maatschappelijk effect van Thuisarts.nl

Rob Dijkstra- 5 april, 2017

Sinds de introductie van Thuisarts.nl is het aantal korte consulten bij de huisarts voor de tien meest bezochte onderwerpen met 12% verminderd. Dat bleek onlangs uit onderzoek.

Column Rob Dijkstra, Consultant

Rob Dijkstra- 28 februari, 2017

In het ziekenhuis waar ik werkte, lunchten huisartsen en specialisten op vrijdag samen.

Column Rob Dijkstra, Double Dutch

Rob Dijkstra- 2 februari, 2017

Ik werd onlangs door Radio 1 uit mijn bed gebeld om te reageren op het voornemen van minister Schippers het aantal abortussen in Nederland te verminderen. De minister zag daarbij een grotere rol voor de huisarts.

Column Rob Dijkstra, Artsen zonder grenzen

Rob Dijkstra- 4 januari, 2017

Het nichtje van een alleenstaande, oudere vrouw vroeg me tijdens een huisvisite om wat vaker bij tante langs te komen omdat tante erg eenzaam was. Als de dokter wat vaker zou langskomen, was er alweer een leeg moment opgevuld. Van de cardioloog kreeg ik een brief waarin hij aankondigde dat een patiënt die langdurig bij hem onder controle had gestaan, voor gespecificeerde controles weer terug kon naar de huisarts. Zonder dat daar individueel of landelijk afspraken over bestaan.

Column Rob Dijkstra, Aannames

Rob Dijkstra- 1 december, 2016

De zorg wordt alsmaar duurder. Het beeld bestaat dat dit komt door stijgende onderzoeks- en medicijnkosten. Een deel van de verklaring ligt in mijn beleving in de manier waarop we naar ziekte en gezondheid kijken. Er lijkt in onze maatschappij sprake te zijn van een aantal voor de hand liggende aannames, die tot onnodige zorgconsumptie en daarmee meer kosten kunnen leiden. Gilbert Welch beschrijft deze aannames en een paar daarvan houd ik graag eens tegen het licht.