Algemene Ledenvergadering NHG

Datum: donderdag 22 juni 2023

Locatie: Domus Medica Utrecht

Start vergadering: 19:00 uur (inloop vanaf 18:00 uur)

Voor wie: NHG-leden

Aanmelden verplicht: ja, via persoonlijke uitnodiging

NHG-meerjarenbeleidsplan 2023-2027

We bieden deze avond met trots ons nieuwe meerjarenbeleidsplan ter goedkeuring aan.
We spraken hier de afgelopen maanden over met de Raad van Toezicht, onze Verenigingsraad en het Universitair Netwerk Huisartsgeneeskunde. En een groot gedeelte van onze leden heeft zich uitgesproken in de ledenraadpleging.

Met dit plan verankeren we de missie van het NHG, en de noodzaak van het lidmaatschap, richting de toekomst.

Verder op de agenda 

  • Mededelingen en reflectie Raad van Bestuur 
  • Bestuurlijke continuïteit NHG 
  • Vaststelling jaarrekening 2022 
  • Vooruitblik 2023 | Meerjarenbeleidsplan 
  • Jaarverslagen       

Klik hier voor de vergaderstukken (inloggen vereist). Deze worden de komende dagen verder aangevuld.