U bent hier

Vergoeding GLP-1-agonist

27 augustus, 2018

GLP-1-receptoragonisten hebben in de recent herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 een beperkte plaats in stap 3 en 4 van de behandeling, als alternatief voor behandeling met eenmaal daags (middel)langwerkende insuline of intensivering van de insulinebehandeling. De vergoeding van GLP-1-receptoragonisten is aan voorwaarden gebonden.

De voorwaarde dat het eerste voorschrift van een internist afkomstig moet zijn is recent komen te vervallen. Voortaan kunnen huisartsen ook GLP-1-receptoragonisten voorschrijven. De overige voorwaarden voor vergoeding (zoals de hoogte van het BMI) zijn ongewijzigd. Zie voor de actuele vergoedingsvoorwaarden de Regeling Zorgverzekering

Formulier

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet de huisarts een formulier invullen waaruit blijkt dat de indicatie voor GLP-1-receptoragonisten overeenkomt met die in het stappenplan, zoals beschreven in de NHG-Standaard. Dit formulier is te vinden op de website van Zorgverzekeraars Nederland.